بخشنامه ای که بر اساس آن با ما می خواهند قرارداد معین کار ببندند به بندهای۴ و ۵ دقت کنید:

http://www.google.com/url?q=http://www.modiriat.golestan.gov.ir/gallery/4p0kf5vs58bakhshname4848.pdf&sa=U&ei=qFg-TcrBLYqPswao9O2NBQ&ved=0CAoQFjAA&usg=AFQjCNF76a51lU-Xv_oUk1iNcSBTduqu6w

پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ توسط اپراتور شرکت برق کرمان نظرات ()
تگ ها: