با سلام خدمت همکاران با تلاش پیگیر و مستمر یکی از همکاران مستنداتی به دستمان رسیده که همراه با مستندات قبلی به ترتیب از ابتدا برای مطالعه قرار می دهیم.

١) بخشنامه هیئت دولت در خصوص حذف شرکتها :

http://up.iranblog.com/images/s74svx4wuhgw74gznia.jpg

توضیح : طبق این بخشنامه شرکتها بایستی حذف شوند.

--------------------------------------------------------------------------------------------

٢) بخشنامه وزیر محترم به کلیه شرکتهای مادر تخصصی :

http://up.iranblog.com/images/pqjbtc59qgnakha9jh4o.tif

توضیح : طبق این بخشنامه با توجه به بخشنامه بند قبل تا پایان دی ماه می بایست با کلیه همکاران قرارداد مستقیم ببندند.

--------------------------------------------------------------------------------------------

٣) بخشنامه توانیر به کلیه شرکتهای تابعه :

http://up.iranblog.com/images/d1dg7vddk039wcj01okk.tif

--------------------------------------------------------------------------------------------

۴) بخشنامه دستور مستقیم توانیر به شرکت برق منطقه ای کرمان :

http://up.iranblog.com/images/wu8twtrdeizxpr1ydgkx.tif

--------------------------------------------------------------------------------------------

۵) بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل در شرکتهای خصوصی مورخ ١٧-٨-٨۵ :

http://up.iranblog.com/images/wvwbke7038xb7x0xtt.zip

توضیح : طبق بند ٣ گفته شده که حقوق افراد نبایستی از حقوق دریافتی در زمان خصوصی کمتر شود.

--------------------------------------------------------------------------------------------

۶) بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل در شرکتهای خصوصی مورخ ٢٠-١-٨۶ :

http://up.iranblog.com/images/dnfpr90toep6gqxx12o5.pdf

توضیح : طبق این بخشنامه میبایست با همکاران طبق بند ١ و ٢ نصویبنامه ٣۴۶١٣ت-٨۴۵١۵ قرارداد ببندند.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 ٧) تصویبنامه مطرح شده در بخشنامه ١٠٠-۴٨۴٨ که طبق آن میخواهند با همکاران قرارداد ببندند :

 http://up.iranblog.com/images/mftgafm8nx8r4f4l77q.zip

توضیح : به بند ١ و تبصره های ١ و ٢ دقت کنید طبق بند ١ این تصویبنامه به کار گیری نیروهای تخصصی و کارشناسی از تاریخ ١/٧/٨۵ به بعد ممنوع بوده.

تبصره ١ : طبق این تبصره بایستی با همکاران طبق مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی قرارداد بسته شود.

تبصره ٢: طبق این تبصره بایستی برای همه پست سازمانی تعیین شود.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

٨) موارد فوق به صورت خلاصه در روزنامه رسمی مورخ ٢/٩/٨۵ منتشر شده :

صفحه ١: http://up.iranblog.com/images/z4eshoaf2rywaukz6cna.jpg

صفحه ٢: http://up.iranblog.com/images/li9wpnavzh2v4yibnjz.jpg

سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ توسط اپراتور شرکت برق کرمان نظرات ()
تگ ها: