اطلاعیه

همکاران عزیز با توجه به نامه ی ارسالی به برق کرمان نوشته شده که ظرف مدت هفته جاری بایستی تمام پرسنل شرکتی (بغیر از کسانی که در کارهای حجمی هستند) با برق منطقه ای کرمان , قرارداد مستقیم 2 ماهه تا اول سال 90 ببندند به نظر میرسد که معاونت منابع انسانی برق کرمان قصد دارند که با همکاران قرارداد کار معین ببندند با این شکل حقوق ها کم میشود و علاوه بر آن دیگر همین رویه پی گرفته میشود لذا با توجه به نظر مثبت مدیریت محترم عامل و معاونت بهره برداری در خصوص این که نباید حقوق و مزایای همکاران کم شود بایستی به منابع انسانی در این خصوص اعلام کنیم که هر گونه کم شدن حقوق اعتراض همکاران را در پی دارد و از همین اول بایستی قرارداد طبق طرح طبقه 20 رتبه ای وزارت نیرو که قبل از خصوصی سازی شدن بود باشد و یا طبق  قرارداد فعلی که طرح 20 رتبه ای پستهای انتقال برگرفته شده از طرح 20 رتبه ای شرکت توزیع که در حال اجراست , اما بایستی طبق قانون کلیه پرسنل برق منطقه ای طبق یک طرح واحد حقوق دریافتی داشته باشند.

با توجه به موارد فوق و اطلاع همکاران , نمایندگان اپراتورها روز دوشنبه با مدیرعامل در این خصوص صحبت خواهند کرد تا حق ضایع نشود.

 

/ 8 نظر / 19 بازدید

بسمه تعالی <<اللهم صل علی محمد و ال محمد>> این قرارداد در اجرای تصویبنامه شماره 84515/ت 34613 ه مورخ 15/12/1384 هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین وزارتخانه/سازمان/ ...............از طرف و آقای/خانم ................. فرزند................. به شماره شناسنامه ........... صادره از ................. متولد .................. دارای مدرک تحصیلی ................. رشته ................. مجرد □ متأهل □ دارای اولاد □ خدمت سربازی انجام داده □ معاف دایم □است به عنوان طرف قرارداد به شرح زیر منعقد می شود: 1- موضوع قرارداد: به موجب این قرارداد انجام امور مشخص زیر به عهده طرف قرارداد است: ................................................................................. ................................................................................. 2- محل اجرای قرارداد : محل اجرای این قرارداد طبق توافق طرفین در ..................تعیین می شود. 3- مدت این قرارداد از تاریخ ................ تا ................. است.

- حق الزحمه انجام کار مشخص به شرح عوامل زیر تعیین می شود. الف- کارمزد بابت کار ارجاعی موضوع قرارداد مبلغ ...................... ریال برای طول مدت قرارداد. ب- بن خوار و بار. ج- حق اولاد. د- حق مسکن. ه- سایر موارد. وجوه موضوع این بند در صورت انجام کار موضوع قرارداد و گواهی ناظر موضوع بند 7 این قرارداد با رعایت مقررات مالی و پس از کسر کسور قانونی و حق بیمه تأمین اجتماعی از محل اعتبار وزارتخانه/سازمان/....................قابل پرداخت است. تبصره 1- عیدی و پاداش سالانه موضوع ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 به تشخیص کارفرما در طول مدت قرارداد قابل پرداخت است. تبصره 2- در صورت ارجاع کار اضافی به طرف قرارداد مجموعاً تا سقف 25 درصد کل قرارداد برای طول مدت قرارداد اضافه کاری تعلق می گیرد. 5- طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن و سایر خدمات مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر قانون تأمین اجتماعی به صندوق ذیربط واریز خواهد شد . 6- تعهدات طرف قرارداد:

- تعهدات طرف قرارداد: - طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظایف مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام کند. - طرف قرارداد اقرار می کند مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 نیست. - عقد قرارداد هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی از سوی وزارتخانه/سازمان/.................. دستگاه اجرایی برای طرف قرارداد ایجاد نمی کند. - طرف قرارداد مسئول حفظ و نگهداری وسایل و اموال در اختیار است و در صورت ایجاد خسارت مربوط را جبران کند. 7- ناظر بر اجرای قرارداد آقای/خانم ....................به عنوان ناظر بر حسن اجرای قرارداد مشخص می شود. - این قرارداد در 3 نسخه تنظیم شده که هر 3 نسخه حکم واحد را دارد و پس از امضاء و ثبت معتبر خواهد بود. نام و نام خانوادگی و امضا نام و نام خانوادگی و امضا طرف قرارداد نماینده دستگاه اجرایی

شماره: 4848/100 تاریخ: 20/1/1386 پیوست: دارد. ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رئیس سازمان بسمه تعالی بخشنامه به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویبنامه شماره 84515/ت 34613ه مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران در سال 1386، موارد زیر ابلاغ می شود: 1- دستگاه های اجرایی می توانند با تمام افراد موضوع بندهای 1 و 2 تصویبنامه که حسب تکلیف مقرر و با طی مراحل قانونی مربوط به استخدام پیمانی پذیرفته نشده اند، براساس ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور قرارداد کار مشخص منعقد کنند. 2-

2- حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حد اقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود. 3- دستگاه های اجرایی مکلف اند همه ماهه کسورات بیمه و بازنشستگی اعم از سهم افراد و دستگاه را به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت کنند. 4- تخصیص پست سازمانی به افرادی که با آنان قرارداد کار مشخص منعقد می شود، مجوزی ندارد. 5- هر یک از افراد موضوع این تصویبنامه و دستگاه ذیربط می توانند حداقل با 15 روز اعلام قبلی به فسخ قرارداد اقدام کنند. امیر منصور برقعی معاون رییس جمهور و رییس سازمان

این بخشنامه ها را از پایین به بالا مرتب کنید. اینها نمونه فرم قرارداد کار معین و بخشنامه 100/4848 ریاست جمهوری میباشد .

عارف

سلام دوستان عزیز قراردادی که با اپراتور دارن میبندن و تو کل کشورم مثل هم هست یک قرارداد مدت معیینه که طرف قراردادمون یک نفر در برق منطقه ای هست نه وزارت نیرو مثلا با مسئول کارکنان و رفاه و به هیچ عنوان قرارداد 20رتبه ای وزارت نیرو نیست هرساله همین قرارداد تمدید میشه. بچها باید این موضوع را هم تو این دو ماهه باقی مونده سال به گوش دکتر احمدی نژاد و دست اندرکاران ریاست جمهوری برسونیم تا این تبعیض و اختلاف را پیگیری بفرمایند .