بخشنامه ای که بر اساس آن با ما می خواهند قرارداد معین کار ببندند به بندهای۴ و ۵ دقت کنید:

http://www.google.com/url?q=http://www.modiriat.golestan.gov.ir/gallery/4p0kf5vs58bakhshname4848.pdf&sa=U&ei=qFg-TcrBLYqPswao9O2NBQ&ved=0CAoQFjAA&usg=AFQjCNF76a51lU-Xv_oUk1iNcSBTduqu6w

/ 2 نظر / 9 بازدید
بازیچه برق

سلام بر همکاران گرامی. اقایان چشم دلمان روشن نکته های بسیار جالبی در قرارداد فوق مشاهده میشود اللخصوص بند6 قرارداد.واقعا اقای مدیر عامل فکر میکند بچه ها زیر بار این قرارداد میروند؟به قول سید حسن احتمالا ایشان دوست دارند به روز مهندس نقی پور دچار شوند.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![متفکر][وحشتناک][رویا][کلافه][اضطراب][بازنده][قهقهه][تعجب][عصبانی]

قرارداد

سلام این است قرارداد ننگین ترکمنچای