خبر

با سلام

طی تماس نمایندگان با  برق منطقه ای گویا میخواهند همان قرارداد با مفاد قبلی را در نظر بگیرند و در صورتی که توانیر صلاح بداند بقیه موارد را بعدا ً به قرارداد اضافه کنند (مانند اعمال سنوات , ایاب و ذهاب , غذا و .... ) با توجه به اینکه همکاران قرارداد فعلی را مورد قبول قرار نداده اند به نظر می رسد این نوع قرارداد چندان به نفع ما نیست و گویا توانیر حتی با توجه به اعلام مشکلاتمان و اینکه الان همه همکاران در کشور با این مشکل مواجه اند اقدامی انجام نمیدهد. جای بسی تعجب است که چرا توانیر و وزارت نیرو گامی در جهت رفع این مشکل که حقیقتا ً در این زمان حتی با کم شدن 10000 تومان از حقوق ها زندگی اکثر همکاران با مشکل مواجه میشود باز هم راضی نیستند همان حداقل دریافتی طبق قانون را که بودجه آن امسال در نظر گرفته شده را برای همکاران در نظر بگیرند؟ علاوه بر آن درصدی که شرکتها میگرفتند نیز به جیب دولت میرود.

/ 0 نظر / 12 بازدید