خبر

با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز

طی تماس با همکاران در اهواز و بوشهر مشخص شد که از نظر حقوقی آنها هیچ فرقی با ما نمی کردند و موارد زیر در فیش حقوقی آنها برای شخصی با سابقه ٨ سال سابقه کار و ٣ شیفت لحاظ شده بود (در شرکت خصوصی) :

قیمت ها به تومان می باشد.

١: پایه حقوق ٣۴۶٠٠٠ 

٢: ٩٠ ساعت اضافه کاری

٣: نوبت کاری

۴: سختی کار ۶٠٠٠

۵: غذا ۴٠٠٠٠

۶: ایاب و ذهاب ٣٠٠٠٠

٧: مسکن ٢٠٠٠٠

٨: بن کارگری ٢٠٠٠٠

٩: منطقه ٧٠٠٠٠

در مجموع این شخص حدود ٨٠٠٠٠٠ تومان دریافتی داشته که با کسورات حدودا ً ٧۵٠٠٠٠ تومان دریافتی دارد پس حقوق ما با سایر جاها خیلی فرقی نداشته

مدیر عامل برق اهواز بدون هیچ گونه نظرخواهی و یا اعلام اینکه حقوقشان کم میشود با همکاران خوزستانی در حال عقد قرارداد هستند

نکته جالب حق مسکن در برق اهواز ١۵٠٠٠٠ تومان می باشد که در کرمان این مبلغ ١٢٠٠٠٠ تومان است.

اضافه کاری که ما دریافت میکنیم همان ساعات کاری هست که در شرکت کار میکنیم در ماه ما بایستی ١٧۶ ساعت کار کنیم ولی با حالت ٣ شیفت ٢۴٠ ساعت کار میکنیم ما به تفاوت میشود ۶۴ ساعت که اضافه بر آن چیزی به ما نمیدهند اما به همکاران اضافه کار بیشتر میدهند.

 

 

 

/ 2 نظر / 18 بازدید

همکاران محترم خواهشمند است در این برهه حساس از عملکرد غیر منطقی و احساسی بپرهیزید.مطالبی نظیر مطلب فوق به نظر نمی رسد زیاد مستند ودرست باشد.بیایید برای گرفتن حقمان با تعقل رفتار کنیم1

david janson

حق کرمانی ها خوردن نداره ما نمیگذاریم کسی حق ما را پایمال کند تا آخرش میمانیم