خبر

حقوق ها ی همکاران تهرانی توسط مدیران برق تهران برای ٣ ماه آخر سال ٨٩ مشخص شد:

آیتم های حقوق :

  1. پایه حقوق 303000 تومان
  2. اضافه کاری (40 ساعت) 79600 تومان
  3. نوبت کاری 106500 تومان
  4. حق مسکن 10000 تومان
  5. هزینه غذا 40000 تومان
  6. ایاب ذهاب 31000 تومان (میانگین)

بعلاوه 3 مورد « بند 6 ، رفاهی انگیزه ای و اضافه کار بیشتر از 40 ساعت » نامعلوم و در دست بررسی هستند .

بابت پاداش بهمن ماه نیز به اپراتورهای قرارداد کارمعین 60 ساعت و به اپراتورهای پیمانی 120 ساعت تعلق میگیرد .

برای ارائه مدرک لیسانس اپراتورهای لیسانسه نیز فراخوان داده شده است .

/ 1 نظر / 13 بازدید
اپراتور خوزستان این بزارین تو سایت

سلام این عدالته؟؟ حقوق پایه 308829 اضافه کاری 103999 حق مسکن 20000 جیره 20000 ایاب و ذهاب 30000 پول غذا 40000 نوبت کاری 67170 عیدی ا ماه آخر 49000 ---- بیمه 35679 مالیات 7316 کل حقوق دریافتی مبلغ خالص با عیدی 585783 این فیش حقوقی برج 12 بچه های خوزستان است. همشون دستشون تو یه کاسس