خبر

مطلع شدیم که امروز صبح ساعت ٩ جلسه ای در برق منطقه ای در خصوص وضعیت قراردادها برگزار شده اولین خبر موٍثقی که بدستمان برسد حتما ً به اطلاع میرسانیم. فقط همکاران عزیز خواهش میکنم از تماس مکرر با برق خودداری نمایید و پیگیر اخبار از طریق وبلاگ باشید.

/ 0 نظر / 12 بازدید