اطلاعیه بسیار مهم

با سلام خدمت همکاران با تلاش پیگیر و مستمر یکی از همکاران مستنداتی به دستمان رسیده که همراه با مستندات قبلی به ترتیب از ابتدا برای مطالعه قرار می دهیم.

١) بخشنامه هیئت دولت در خصوص حذف شرکتها :

http://up.iranblog.com/images/s74svx4wuhgw74gznia.jpg

توضیح : طبق این بخشنامه شرکتها بایستی حذف شوند.

--------------------------------------------------------------------------------------------

٢) بخشنامه وزیر محترم به کلیه شرکتهای مادر تخصصی :

http://up.iranblog.com/images/pqjbtc59qgnakha9jh4o.tif

توضیح : طبق این بخشنامه با توجه به بخشنامه بند قبل تا پایان دی ماه می بایست با کلیه همکاران قرارداد مستقیم ببندند.

--------------------------------------------------------------------------------------------

٣) بخشنامه توانیر به کلیه شرکتهای تابعه :

http://up.iranblog.com/images/d1dg7vddk039wcj01okk.tif

--------------------------------------------------------------------------------------------

۴) بخشنامه دستور مستقیم توانیر به شرکت برق منطقه ای کرمان :

http://up.iranblog.com/images/wu8twtrdeizxpr1ydgkx.tif

--------------------------------------------------------------------------------------------

۵) بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل در شرکتهای خصوصی مورخ ١٧-٨-٨۵ :

http://up.iranblog.com/images/wvwbke7038xb7x0xtt.zip

توضیح : طبق بند ٣ گفته شده که حقوق افراد نبایستی از حقوق دریافتی در زمان خصوصی کمتر شود.

--------------------------------------------------------------------------------------------

۶) بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل در شرکتهای خصوصی مورخ ٢٠-١-٨۶ :

http://up.iranblog.com/images/dnfpr90toep6gqxx12o5.pdf

توضیح : طبق این بخشنامه میبایست با همکاران طبق بند ١ و ٢ نصویبنامه ٣۴۶١٣ت-٨۴۵١۵ قرارداد ببندند.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 ٧) تصویبنامه مطرح شده در بخشنامه ١٠٠-۴٨۴٨ که طبق آن میخواهند با همکاران قرارداد ببندند :

 http://up.iranblog.com/images/mftgafm8nx8r4f4l77q.zip

توضیح : به بند ١ و تبصره های ١ و ٢ دقت کنید طبق بند ١ این تصویبنامه به کار گیری نیروهای تخصصی و کارشناسی از تاریخ ١/٧/٨۵ به بعد ممنوع بوده.

تبصره ١ : طبق این تبصره بایستی با همکاران طبق مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی قرارداد بسته شود.

تبصره ٢: طبق این تبصره بایستی برای همه پست سازمانی تعیین شود.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

٨) موارد فوق به صورت خلاصه در روزنامه رسمی مورخ ٢/٩/٨۵ منتشر شده :

صفحه ١: http://up.iranblog.com/images/z4eshoaf2rywaukz6cna.jpg

صفحه ٢: http://up.iranblog.com/images/li9wpnavzh2v4yibnjz.jpg

/ 3 نظر / 17 بازدید
اپراتور

خسته نباشین. اینها همه درست آیا اپراتوری پست برق تو کدوم بند قرار داده میشه؟، این موضوع الان مهمه باید به کی اعلامش کرد اگه برتون ممکنه جواب بدین.

اپراتور غرب نیرو

سلام آماری که گرفتم بچه های کهنوج وجیرفت سیرجان ورفسنجان وحدود 15نفر از کرمان این قرارداد ننگین را امضا کردن فکری بکن

اپراتور غرب نیرو

فقط منطقه شما امضا نشده و کرمان